• Dr. Krishan Kumar, IAS
    Dr. Krishan Kumar, IAS
    Administrator, BMC
  • Sj. Samarth Verma
    Sj. Samarth Verma, IAS
    Commissioner, BMC

BMC Boundaries

Bhubaneswar Municipal Corporation Bounded By 

North Side
Daruthenga, Raghunathpur, Kalarahanga, Injena, Rokata, Krushna Saranapur, Barimunda, Kacharamala.

East Side
Janmejayapur,Bhimpur,Jaganathpur, Saleswar, Andilo, Kuakhairiver, Koradakanta, Kesura, Bankual, Basuaghai,  Raghunathpur.

South Side
Daya River, Kukudaghai, Mohanpur, Dihapur, Balabhadrapur, Erabanga, Kochilaput,Bahadalpur,Sarankantar,Raysinghpur, Papada,   Sankarpur,  Kaikarapur.

West Side
Nuagan, Malipada, Andharua, Jaganathprasada,Sundarpur,Patha-rgadia.