• Dr. Krishan Kumar, IAS
    Dr. Krishan Kumar, IAS
    Administrator, BMC
  • Sj. Samarth Verma
    Sj. Samarth Verma, IAS
    Commissioner, BMC

BMC Wards Under PMR (Sanitary Agency)

PMR Address

PMR, Plot No.-2713, Maharana Sahi, Vivekananda Marg, Bhubaneswar, Odisha, Phone No. : 9090966065, Email : pmrconsortium@gmail.com

Ward Details

Sl. No. Ward No. Area Covered Sanitary Agency Contact Person Contact No.
1 32 Jharapada Village, Laxmisagar Brit Colony (Stage 1, 2 & 3) EWS Quarters, Durga Mandap Back side Pvt. Area, Jharapada High School area, Bankers Colony, Bairagi Nagar. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
2 33 Shanti  Nagar,  Laxmisagar Brit Colony (Stage-5), Ratna & Akur Apartment, Satyam Villa, Basanta Villa, Jayadurga Nagar, Gayatri Nagar, Ekamra Cinema Hall, Jatri Niwas, Falcon Motors, Okilbag, Haldi Padia Slum (Part), Laxmisagar PS, Jail area, OPOLFED farm. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
3 42 Haladi Padia Slum (Part), Laxmisagar Melana Padia, Police Training   ground area, Gokula Jena Colony area, Budhhanagar & Budheswari area. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
4 43 Laxmisagar Village, Fishery Tank area, Taila Sahi, Laxmi Sagar High School, Bhoi Sahi, MIG Quarters, Sani Temple area, Santoshi Real Estate area. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
5 45 Champa Pokhari, Biswal Complex, Chintamaniswar Temple area, Sabarsahi, Kalpana Flat, BJB Nagar Hata Area, Post Office Lane. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
6 54 Gyana Nagar, Badu Sahi, Bindusagar Lake, Rameswar Patna, Barik Sahi, Kunjapatana Sahi, Mishra Sahi, Pujapanda Sahi, Mangala Sahi, Behera Sahi, Chemedi Bhoi Sahi, Darjee Sahi, Lingaraj Nagar, Dakabangala Sahi,  Harachandi Sahi, Narada Sahi. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
7 55 Nageswar Tangi, Goutam Nagar,  Gosagareswar area, BMC Hanuman Temple area, Akarpuri Colony and western side of Bindusagar area. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
8 56 BJB Nagar, Gadhia Khala, Mainisia Khala, Museum Colony, BJB Nagar Qrs area, BJB Pvt. Plots. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
9 57 Badagada Brit Colony (Pt.), Tarini Slum, Pandaba Nagar, Court Colony, Bhaskareswar Temple, Badagada Police Station. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
10 58 Brahmeswar Temple & Private area, Ratnakar Bag, Tankapani Road, Chilly Pokhari, Rajarani Colony, Kedar Gouri Apartment, Radhakrushna Nagar, Bhuasuni Temple area. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
11 59 Sriram Nagar area, Samantarapur, Nuagaon, Kapileswar area, Haripur Patna, Patna sahi, Gonngua Bhoi sahi & Gyarege Chhak area. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
12 60 Gouri Nagar, Kotitirtha Lane area, Ananta Basudev Temple area, Lingaraj Nagar, Kedar Gouri Temple area, Narayan Temple, Municipal Flat, Parakaran Sahi, Kharakhia Baidyanath Sahi, Sasan Padia, Kedar Lane, Basistha Nagar, Hata Sahi, Bhimatangi Post Office & Pvt. Plots etc. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
13 61 Bhimatangi Housing Board, Baunsakhani area, Poonama gate Area, Narayani club area, State Bank Chhak area, Kaligadia Smasan area, Barsa Plaza, Khanduala Slum. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666
14 67 Ekamra College, Air field PS area, Abhiram Slum Leporsy Colony,  Kapila Prasad Village,  Kapilaprasad BDA colony area,  Azad Nagar, Jogeswar Patana, Sundarpada Village. PMR SAUMENDU KUMAR HOTA 7682839666